Rekrutacja 2024/2025

3 kwietnia 2024 r. ruszy rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Zielonce

 

Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Zielonce na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w dniach 3 kwietnia – 12 kwietnia 2024 r.

  1. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu Rekrutacji oraz Harmonogramu, zamieszczonych na stronie internetowej żłobka https://p4zielonka.nazwa.pl/zlobek/ -zakładka REKRUTACJA.
  2. Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Żłobka przy ul. Staszica 16 oraz na stronie internetowej żłobka: https://p4zielonka.nazwa.pl/zlobek/ -zakładka REKRUTACJA.
  3. Karty zgłoszenia z kompletem dokumentów należy składać w formie papierowej w sekretariacie Żłobka, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji.
  4. Do żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rocznika 2022, których miejscem zamieszkania jest Miasto Zielonka.
  5. Żłobek dysponuje 20 miejscami.

                                                                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zielonce

 

               http://p4zielonka.nazwa.pl/zlobek/container/dziecito.png